Wyniki TOPTEN 2017

                          
 
Konkurs TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2017
 
  VI edycja Konkursu TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stale 2017 organizowana przez Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii oraz Polską Izbę Ekologii została zakończona prezentacją jego wyników podczas Gali XVI Konkursu EKOLAURY w dniu 24 października 2017 r.
  Nabór zgłoszeń do Konkursu TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2017 w edycji 2017 r. trwał od 01.03.2017r. do 15.09.2017 r.
 
Pełna dokumentacja Konkursu była i jest dostępna na portalach:
http://topten.info.pl/index.php?page=konkurs_-_kotly_topten_2017
http://www.pie.pl/topten.html
 
  Konkurs TOPTEN został także rozpropagowany poprzez informację w czasopismach branżowych takich jak: Magazyn Instalatora, Rynek Instalacyjny, Magazyn Biomasa, Ekologia oraz na portalu internetowym Stowarzyszenia Producentów  i Importerów Urządzeń Grzewczych i Korporacji Kominiarzy Polskich.

  Celem Konkursu jest promowanie w Polsce, a także poza jej granicami, najbardziej efektywnych energetycznie i jednocześnie najmniej obciążających środowisko urządzeń wytwarzających ciepło użytkowe z paliw stałych (kotłów grzewczych małej mocy).
 
  Zasady Konkursu TOPTEN. Wybór produktów TOPTEN oparty był o analizę efektywności energetycznej i ekologicznej i jest niezależny od producentów, dystrybutorów handlowych. Ocena wybieranych urządzeń opierała się na standardowych deklaracjach, obiektywnych testach i analizach opracowanych przez niezależne instytucje, zgodnie z „Zasadami Wyznaczania Kryterialnego Parametru Oceny Energetyczno-Ekologicznej Kotłów Małej Mocy na Paliwa Stałe”. Kryterium wyboru obejmuje dwa parametry jakościowe kotłów: sezonową sprawność energetyczną oraz sezonowe emisje substancji szkodliwych dla środowiska i zdrowia człowieka, w tym CO, OGC, NOx, pył całkowity (TSP), zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.
 
  Niezależnie od Konkursu TOPTEN, zgodnie z Zasadami Wyznaczania Kryterialnego Parametru Oceny Energetyczno-Ekologicznej Kotłów Małej Mocy na Paliwa Stałe, przedsięwzięcie konkursowe obejmuje procedurę zgłaszania kotłów na paliwa stałe spełniających wymagania klasy 5 zgodnie z normą PN EN 303-5:2012.

    Inicjatorem i koordynatorem Konkursu TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2017 jest dr inż. Krystyna Kubica.

   W edycji realizowanej w 2017 Konkurs TOPTEN został skoncentrowany na kotłach o mocy mniejszej i równej 50 kW. Dlatego też naborem zgłoszeń na „Listę TOPTEN” oraz „Listę kotłów na paliwa stałe klasy 5objęto kotły o mocy mniejszej i równej 50 kW w następujących kategoriach:
  • kotły z automatycznym podawaniem stałego paliwa kopalnego,
  • kotły z ręcznym podawaniem stałego paliwa kopalnego,
  • kotły z automatycznym podawaniem stałego biopaliwa,
  • kotły z ręcznym podawaniem stałego biopaliwa.
  Zgłoszenia zostały ocenione przez Komisję Konkursową, w skład której wchodzą przedstawiciele organizatorów – Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii oraz Polskiej Izby Ekologii i współorganizatorów merytorycznych Konkursu - Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Instytutu Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy Warszawa, EC BREC Instytutu Energetyki Odnawialnej Warszawa oraz Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska z Wrocławia. 
 
W VI edycji Konkursu „TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2017” wyróżnienia – zakwalifikowanie się na listę TOPTEN, czyli listę 10 najbardziej efektywnych energetycznie i ekologicznie kotłów na paliwa stałe roku 2017,pod numerem odpowiadającym uzyskaniu wartości „kryterialnego parametru oceny energetyczno-ekologicznej kotłów Qx” od najwyższej do najniższej, zgodnym z liczbą porządkową odpowiedniej tabeli, uzyskały:
  • kotły z automatycznym podawaniem stałego paliwa kopalnego o mocy mniejszej i równej 50 kW – 8 urządzenia, Tabela 1;
  • kotły z ręcznym podawaniem stałego biopaliwa o mocy mniejszej i równej 50 kW – 1 urządzenie, Tabela 2;
  • kotły z automatycznym podawaniem stałego biopaliwa o mocy mniejszej i równej 50 kW – 10 urządzeń, Tabela 3.
  Producenci kotłów, które znajdują się na w/w listach wyróżnionych kotłów mają prawo do ich oznakowania znakiem TOPTEN POLSKA 2017. Prawo do posługiwania się znakiem TOPTEN2017 przysługuje na czas nieokreślony dla danego producenta i typu kotła.
 
W roku 2017 na Listy „Kotły grzewcze na paliwa stałe o mocy mniejszej i równej 50 kW spełniające wymagania klasy 5 wg normy PN EN 303-5:2012zostały zakwalifikowane urządzenia grzewcze w następujących kategoriach:
  • kotły z ręcznym podawaniem stałego paliwa kopalnego o mocy mniejszej i równej 50 kW – 1 urządzenie, Tabela 4;
  • kotły z automatycznym podawaniem stałego paliwa kopalnego o mocy mniejszej i równej 50 kW – 17 urządzenia, Tabela 5;
  • kotły z automatycznym podawaniem stałego biopaliwa o mocy mniejszej i równej 50 kW – 11 urządzeń, Tabela 6.
Cała lista klasy 5 wg PN EN 303-5:2012 dostępna jest pod adresem: www.kotlyna5.pl.
Miejsce na liście jest uzależnione w tym przypadku od terminu zgłoszenia produktu do wpisania na listę.

 


Pełna informacja o wynikach Konkursu TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stale 2017 jest dostępna na portalach: http://topten.info.pl/index.php?page=konkurs_-_kotly_topten_2017
http://www.pie.pl/topten.html.

  Mamy nadzieję, że wyniki konkursu TOPTEN oraz lista kotłów spełniających wymagania klasy 5 wg PN EN 303-5:2012, dostępnych na polskim rynku stanowić będą pomocne narzędzie dla jednostek samorządu terytorialnego w działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza, poprzez odpowiednie wykorzystanie zapisów tzw. Ustawy antysmogowej oraz wytycznych Krajowego Programu Ochrony Powietrza.
 
 
  Zgłoszenia urządzeń na Listę kotłów na paliwa stałe spełniających wymagania klasy 5 zgodnie z normą PN EN 303-5:2012 będą nadal przyjmowane i na bieżąco wprowadzane na listę dostępną na przedmiotowych stronach internetowych (www.kotlyna5.pl/info, www.topten.info oraz www.pie.pl).


Tabela 1. Lista TOPTEN 2017 kotłów z automatycznym podawaniem stałego paliwa kopalnego o mocy mniejszej i równej 50 kW.
Lp. Nazwa własna kotła Producent
1. FUTURO 25
www
METALTERES s.c.
M&T. RYBCZYŃSCY
Ul. Główna 78
42-620 Nakło Śl.
2. CARBO 5
www
KOTŁY WOŹNIAK Józef Woźniak Zakład Ślusarski
Wronów 3a
63-308 Gizałki
3. SIGMA E 36 kW
www
DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
ul. Solec 24/253
00-403 Warszawa
4. SEKO BAWARIA K5
www
SEKO Kotły Centralnego Ogrzewania
Ul. Transportowców 12
39-200 Dębica
5. SIGMA E 16 kW
www
DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
ul. Solec 24/253
00-403 Warszawa
6. KOVERT 25
www
PPHU KOTŁOSPAW s.c.
Ul. Szenica 38
63-300 Pleszew
7. SIGMA E 20 kW
www
DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
ul. Solec 24/253
00-403 Warszawa
8. SIGMA E 24 kW
www
DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
ul. Solec 24/253
00-403 Warszawa

Tabela 2. Lista TOPTEN 2017 kotłów z ręcznym podawaniem stałego biopaliwa o mocy mniejszej i równej 50 kW.
 
Lp. Nazwa własne kotła Producent
1. SIGMA 20
www
CWD Sp. z o.o.
Ul. Pilicka 5
05-629 Warszawa
 
Tabela 3. Lista TOPTEN 2017 kotłów z automatycznym podawaniem stałego biopaliwa o mocy mniejszej i równej 50 kW.
 
Lp. Nazwa własne kotła Producent
1. ECO PELL 45
www
METALTERES s.c.
M&T. RYBCZYŃSCY
Ul. Główna 78
42-620 Nakło Śl.
2. FOREST 15
www
P.W. BUDMET Dariusz Nocoń, Adam Nocoń
Ul. Staszica 171
41-250 Czeladź
3. Genesis Plus KPP 20
www
Galmet Sp. z o.o. Sp. K.
Ul. Raciborska 36
48-100 Głubczyce
4. AGAT 10
www
Zakłady Górniczo-Metalowe ZĘBIEC w Zębcu Spółka Akcyjna
27-200 Starachowice
5. Klimosz LE 30
www
Klimosz Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 6
44-250 Pawłowice
6. DELTA EKOPELL 20
www
DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
ul. Solec 24/253
00-403 Warszawa
7. DELTA EKOPELL 15
www
DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
ul. Solec 24/253
00-403 Warszawa
8. Genesis Plus KPP 15
www
Galmet Sp. z o.o. Sp. K.
Ul. Raciborska 36
48-100 Głubczyce
9. Genesis Plus KPP 10
www
Galmet Sp. z o.o. Sp. K.
Ul. Raciborska 36
48-100 Głubczyce
10. Compact Pel-let 20
www
Tanieogrzewanie.pl
A. Sawicka, R. Dams
Spółka Jawna
Ul. Rzemieślnicza 11
09-100 Płońsk
 
Tabela 4. Lista klasy 5 wg PN-EN 303-5:2012 kotłów grzewczych na paliwa stałe z ręcznym podawaniem stałego paliwa kopalnego o mocy mniejszej ≤50 kW zakwalifikowanych na Listę w roku 2017.
 
Lp. Nazwa własna kotła Producent
1. 2. 3.
2. Michał 25
www
EKO-WERY
Teresa Strzelczyk
Ul. Sokola 14/70
82-500 Kwidzyn
 
Tabela 5. Lista klasy 5 wg PN-EN 303-5:2012 kotłów grzewczych na paliwa stałe z automatycznym podawaniem stałego paliwa kopalnego o mocy mniejszej ≤50 kW zakwalifikowanych na Listę w roku 2017.
 
Lp. Nazwa własna kotła Producent
1. 2. 3.
28. Eko Pionier 17 kW
www
P.P.H.U. STALMARK
Marek Kuźma
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim
29. Eko Pionier 33 kW
www
P.P.H.U. STALMARK
Marek Kuźma
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim
30. ISKRA-EKO 34
www
Spółdzielnia Produkcji i Usług "ZGODA WIEPRZ"
ul. Pogodna 9
34-122 Wieprz k/Andrychowa
31. ISKRA-PLUS-EKO 34
www
Spółdzielnia Produkcji i Usług "ZGODA WIEPRZ"
ul. Pogodna 9
34-122 Wieprz k/Andrychowa
32. SEKO BAWARIA K5
www
SEKO Kotły Centralnego Ogrzewania
Ul. Transportowców 12
39-200 Dębica
33. SZTOKER+ 12
www
KOMIZ
Ul. Lenartowicka 39
63-300 Pleszew
34. SZTOKER+ 24
www
KOMIZ
Ul. Lenartowicka 39
63-300 Pleszew
35. CARBO 5
www
KOTŁY WOŹNIAK Józef Woźniak „Zakład Ślusarski”
Wronów 3a
63-308 Gizałki
36. SIGMA E 16 kW
www
DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
ul. Solec 24/253
00-403 Warszawa
37. SIGMA E 20 kW
www
DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
ul. Solec 24/253
00-403 Warszawa
38. SIGMA E 24 kW
www
DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp .K.
ul. Solec 24/253
00-403 Warszawa
39. SIGMA E 36 kW
www
DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
ul. Solec 24/253
00-403 Warszawa
40. FUTURO 15
www
METALTERES s.c.
M&T. RYBCZYŃSCY
Ul. Główna 78
42-620 Nakło Śl.
41. FUTURO 25
www
METALTERES s.c.
M&T. RYBCZYŃSCY
Ul. Główna 78
42-620 Nakło Śl.
42. KOVERT 25
www
PPHU KOTŁOSPAW s.c.
Ul. Szenica 38
63-300 Pleszew
43. Klimosz LE 30
www
Klimosz Sp. z o.o.
Ul. Zjednoczenia 6
44-250 Pawłowice
44. Klimosz LE 10
www
Klimosz Sp. z o.o.
Ul. Zjednoczenia 6
44-250 Pawłowice
 
Tabela 6. Lista klasy 5 wg PN-EN 303-5:2012 kotłów grzewczych na paliwa stałe z automatycznym podawaniem stałego biopaliwa o mocy mniejszej ≤50 kW zakwalifikowanych na Listę w roku 2017.
 
Lp. Nazwa własna kotła Producent
1. 2. 3.
23. FOREST 15
www
P.W. BUDMET Dariusz Nocoń, Adam Nocoń
Ul. Staszica 171
41-250 Czeladź
24 DELTA EKOPELL 15
www
DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
ul. Solec 24/253
00-403 Warszawa
25. DELTA EKOPELL 20
www
26. ECO PELL 12
www
METALTERES s.c.
M&T. RYBCZYŃSCY
Ul. Główna 78
42-620 Nakło Śl.
27. ECO PELL 45
www
28. BIOWARMER 60
www
Tanieogrzewanie.pl
A.Sawicka, R.Dams
Spółka Jawna
Ul. Rzemieślnicza 11
09-100 Płońsk
29. Klimosz LE 30
www
Klimosz Sp., z o.o.
Ul. Zjednoczenia 6
44-250 Pawłowice
30. AGAT 10
www
Zakłady Górniczo-Metalowe ZĘBIEC w Zębcu Spółka Akcyjna
27-200 Starachowice
31. Genesis Plus KPP 10 kW
www
Galmet Sp. z o.o. Sp. K.
Ul. Raciborska 36
48-100 Głubczyce
32. Genesis Plus KPP 15 kW
www
33. Genesis Plus KPP 20 kW
www