Konferencja PIE

           

  W dniu 12 grudnia 2018 r. w Hotelu Courtyard by Marriott w Katowicach odbyła się konferencja Polskiej Izby Ekologii nt.
 
Ochrona powietrza w kontekście zmian klimatycznych
Air protection in the context of climate change

  Celem konferencji była wymiana poglądów i doświadczeń w zakresie poprawy jakości powietrza, metod ograniczania niskiej emisji, czystszych technologii ochrony powietrza oraz aktualnych problemów zarządzania środowiskiem i zrównoważonego rozwoju gospodarczego w kontekście zmian klimatycznych.
  The aim of the conference was to exchange views and experiences in the field of air quality improvement, methods of reducing low emissions, cleaner air protection technologies and current problems of environmental management and sustainable economic development in the context of climate change.

 Konferencja skierowana była do podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego, ekspertów specjalizujących się w ochronie powietrza, uczelni, instytutów naukowo-badawczych, organizacji pozarządowych, a także do zainteresowanych uczestników COP24.
  The conference was addressed to business entities, local government units, experts specializing in air protection, universities, research institutes, non-governmental organizations, as well as to interested COP24 participants.

PROGRAM KONFERENCJI
PANEL I
  1. Wprowadzenie – Czesław Śleziak, Przewodniczący Rady PIE;
  2. Klimatyczne wyzwania – dr Marcin Popkiewicz, naukowiec, ekspert i dziennikarz, autor wielu publikacji;
  3. Strategie, programy i prawo ochrony powietrza – Hanna Uhl, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii;
  4. Technologie w ochronie powietrza  – prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Szlęk, Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach;
  5. Odnawialne źródła energii – ochrona powietrza – ochrona klimatu – Grzegorz Wiśniewski, Prezes Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej w Warszawie.
PANEL II
  1. Finansowanie ochrony powietrza w Polsce – Wojciech Stawiany, Ekspert Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
  2. Działania regionalne na rzecz ochrony powietrza – Blanka Romanowska, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego;
  3. Scale for Good – McDonald's na rzecz ochrony klimatu – Anna Borys-Karwacka, Dyrektor ds. Korporacyjnych McDonald’s Polska Sp. z o.o. oraz Tomasz Kurpiewski, Manager ds. Zrównoważonego Rozwoju McDonald’s Polska Sp. z o.o. w Warszawie;
  4. Działania Miasta Katowice na rzecz ochrony powietrza – Daniel Wolny, Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice.
  5. Dzieci i młodzież w oksfordzkich debatach o klimacie. Smog, segregacja i moje wybory – Edyta Urbaniak-Konik, SUEZ Polska Sp. z o.o. oraz Anna Sawicka, Bank Ochrony Środowiska S.A.

PREZENTACJE PRZEDSTAWIONE NA KONFERENCJI
(pdf do pobrania)

Prezentacja startowa PIE

Panel 1
Klimatyczne wyzwania – dr Marcin Popkiewicz
Strategie, programy i prawo ochrony powietrza – Hanna Uhl
Technologie w ochronie powietrza  – prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Szlęk
Odnawialne źródła energii – ochrona powietrza – ochrona klimatu – Grzegorz Wiśniewski

Panel 2
Finansowanie ochrony powietrza w Polsce – Wojciech Stawiany
Działania regionalne na rzecz ochrony powietrza – Blanka Romanowska
Scale for Good – McDonald's na rzecz ochrony klimatu – Anna Borys-Karwacka oraz Tomasz Kurpiewski
Działania Miasta Katowice na rzecz ochrony powietrza – Daniel Wolny
Dzieci i młodzież w oksfordzkich debatach o klimacie. Smog, segregacja i moje wybory – Edyta Urbaniak-Konik oraz Anna Sawicka

GALERIA ZDJĘĆ

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
...