Dołącz do nas!Jak zostać Członkiem Polskiej Izby Ekologii?
 1. Należy wypełnić Deklarację Członkowską oraz Ankietę.
   
 2. Warto zapoznać się ze Statutem PIE. Znajdują się w nim najważniejsze informacje związane z zakresem działalności Izby.
   
 3. Uzupełnione dokumenty prosimy przesłać na adres Biura PIE (40-009 Katowice, ul. Warszawska 3).
   
 4. Rada Izby, po rozpatrzeniu otrzymanych dokumentów, podejmie uchwałę w sprawie przyjęcia Nowego Członka PIE.
 
Dlaczego warto zostać Członkiem Polskiej Izby Ekologii?
 
Obecnie Polska Izba Ekologii zrzesza 124 podmioty gospodarcze.

  Sztandarowe przedsięwzięcia Izby to:
 • Współpraca z ministerstwami, samorządami, funduszami ochrony środowiska.
 • Realizacja porozumień zawartych z Marszałkiem Województwa Śląskiego w zakresie recyklingu, w tym odzysku odpadów opakowaniowych wielomateriałowych oraz po środkach niebezpiecznych.
 • Organizacja konferencji, szkoleń i seminariów.
 • Konkurs "EKOLAURY".
 • Konkurs "Kotły TOPTEN".
 • Wydawnictwa, m.in. kwartalnik Ekologia, wydawnictwa pokonferencyjne oraz publikacje naukowe.
 • Grono Ekspertów PIE, specjalizujących się w dziedzinach związanych z ochroną środowiska.
 • Stały kontakt z uczelniami wyższymi i innymi organizacjami.
 • Przyznawanie nagród i wyróżnień podmiotom zasłużonym dla ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.
  Naszym Członkom gwarantujemy:
 • Współpracę kooperacyjną pomiędzy podmiotami członkowskimi.
 • Możliwość opiniowania programów i projektów związanych z funkcjonowaniem gospodarki oraz uczestniczenie w przygotowaniu aktów prawnych.
 • Koordynację działań służących uzyskiwaniu funduszy pomocowych.
 • Bezpłatne uczestnictwo w organizowanych przez PIE konferencjach.
 • Promowanie osiągnięć w dziedzinie ochrony środowiska.
 • Ułatwianie i wspieranie inicjatyw gospodarczych.
 • Współpracę ze środkami masowego przekazu.
 • Wspieranie działalności badawczo-rozwojowej oraz transferu technologii.
 • Wspomaganie rozwoju świadomości ekonomicznej i ekologicznej.

  Do pobrania:

Zapraszamy do uczestnictwach w pracach Izby!