Wyniki TOPTEN 2016

                          
 
Konkurs TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2016
 
  V edycja Konkursu TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stale 2016 organizowana przez Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii oraz Polską Izbę Ekologii została zakończona prezentacją jego wyników podczas Gali XV Konkursu EKOLAURY w dniu 26 października 2016 r.
  Nabór zgłoszeń do Konkursu TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2016 w edycji 2016 r. trwał od 01.07.2016r. do 23.09.2016 r.
 
Pełna dokumentacja Konkursu była i jest dostępna na portalach:
http://topten.info.pl/index.php?page=konkurs_-_kotly_topten_2016 
http://www.pie.pl/topten.html
 
  Konkurs TOPTEN został także rozpropagowany poprzez informację w czasopismach branżowych takich jak: Magazyn Instalatora, Rynek Instalacyjny, Magazyn Biomasa oraz Ekologia.

  Celem Konkursu jest promowanie w Polsce, a także poza jej granicami, najbardziej efektywnych energetycznie i jednocześnie najmniej obciążających środowisko urządzeń wytwarzających ciepło użytkowe z paliw stałych (kotłów grzewczych małej mocy).
 
  Zasady Konkursu TOPTEN. Wybór produktów TOPTEN oparty był o analizę efektywności energetycznej i ekologicznej i jest niezależny od producentów, dystrybutorów handlowych. Ocena wybieranych urządzeń opierała się na standardowych deklaracjach, obiektywnych testach i analizach opracowanych przez niezależne instytucje, zgodnie z „Zasadami Wyznaczania Kryterialnego Parametru Oceny Energetyczno-Ekologicznej Kotłów Małej Mocy na Paliwa Stałe”. Kryterium wyboru obejmuje dwa parametry jakościowe kotłów: sezonową sprawność energetyczną oraz sezonowe emisje substancji szkodliwych dla środowiska i zdrowia człowieka, w tym CO, OGC, NOx, pył całkowity (TSP), zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.
 
  Niezależnie od Konkursu TOPTEN, zgodnie z Zasadami Wyznaczania Kryterialnego Parametru Oceny Energetyczno-Ekologicznej Kotłów Małej Mocy na Paliwa Stałe, przedsięwzięcie konkursowe obejmuje procedurę zgłaszania kotłów na paliwa stałe spełniających wymagania klasy 5 zgodnie z normą PN EN 303-5:2012.

    Inicjatorem i koordynatorem Konkursu TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2016 jest dr inż. Krystyna Kubica.
 
  W edycji realizowanej w 2016 Konkurs TOPTEN został skoncentrowany na kotłach o mocy mniejszej i równej 25 kW. Dlatego też naborem zgłoszeń do KonkursuTOPTEN oraz na Listę kotłów na paliwa stałe klasy 5 objęto kotły o mocy mniejszej i równej 25 kW w następujących kategoriach:
  • kotły z automatycznym załadunkiem stałym paliwem kopalnym,
  • kotły z ręcznym załadunkiem stałym paliwem kopalnym,
  • kotły z automatycznym załadunkiem stałym biopaliwem,
  • kotły z ręcznym załadunkiem stałym biopaliwem.
  Zgłoszenia zostały ocenione przez Komisję Konkursową, w skład której wchodzą przedstawiciele organizatorów – Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii oraz Polskiej Izby Ekologii i współorganizatorów merytorycznych Konkursu - Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Instytutu Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy Warszawa, Instytutu Energetyki Odnawialnej Warszawa oraz Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska z Wrocławia.  

  W V edycji Konkursu TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2016 wyróżnienia – zakwalifikowanie się na listę TOPTEN najbardziej efektywnych energetycznie i ekologicznie kotłów na paliwa stałe roku 2016 pod numerem, zgodnym z liczbą porządkową odpowiedniej tabeli, uzyskały:
  • kotły o mocy mniejszej i równej 25 kW, z automatycznym załadunkiem stałym paliwem kopalnym – 4 urządzenia, Tabela 1;
  • kotły z automatycznym załadunkiem stałym biopaliwem – 8 urządzeń, Tabela 2.
  Producenci kotłów, które znajdują się na w/w listach wyróżnionych kotłów mają prawo do ich oznakowania znakiem TOPTEN POLSKA 2016. Prawo do posługiwania się znakiem TOPTEN 2016 przysługuje na czas nieokreślony dla danego producenta i typu kotła.
 
  W wyniku przeprowadzonej analizy dokumentacji zgłoszonych produktów na listy Kotły grzewcze na paliwa stałe o mocy mniejszej i równej 25 kW spełniające wymagania klasy 5 wg normy PN EN 303-5:2012 zostały zakwalifikowane urządzenia grzewcze w następujących kategoriach:
  • kotły z ręcznym załadunkiem stałym paliwem kopalnym – 1 urządzenie, Tabela 3;
  • kotły z automatycznym załadunkiem stałym paliwem kopalnym – 27 urządzeń, Tabela 4;
  • kotły z ręcznym załadunkiem stałym biopaliwem – 1 urządzenie, Tabela 5;
  • kotły z automatycznym załadunkiem stałym biopaliwem – 22 urządzenia, Tabela 6.
Lista kotłów spełniających wymagania klasy 5:
http://kotlyna5.pl

Pełna informacja o wynikach Konkursu TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stale 2016 jest dostępna na portalach: http://topten.info.pl/index.php?page=konkurs_-_kotly_topten_2016
http://www.pie.pl/topten.html.

  Mamy nadzieję, że wyniki konkursu TOPTEN oraz lista kotłów spełniających wymagania klasy 5 wg PN EN 303-5:2012, dostępnych na polskim rynku stanowić będą pomocne narzędzie dla jednostek samorządu terytorialnego w działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza, poprzez odpowiednie wykorzystanie zapisów tzw. Ustawy antysmogowej oraz wytycznych Krajowego Programu Ochrony Powietrza.

  Termin kolejnej edycji  Konkursu TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2017 zostanie ogłoszony w styczniu 2017 roku Natomiast zgłoszenia urządzeń na Listę kotłów na paliwa stałe spełniających  wymagania klasy 5 zgodnie z normą PN EN 303-5:2012 będą nadal przyjmowane i na bieżąco wprowadzane na listę dostępną na przedmiotowych stronach internetowych (www.topten.info oraz www.pie.pl).
 
Tabela 1. Konkurs TOPTEN 2016 - kotły o mocy mniejszej i równej 25 kW z automatycznym załadunkiem stałym paliwem kopalnym.
 
Lp. Nazwa własna kotła Producent
1. SEKO MAXX LE 14
www
Kotły Centralnego Ogrzewania SEKO
Ul. Transportowców 12
39-200 Dębica
2. Kocioł V7 20 kW
www
MCE MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE S.C.
Klecza Dolna 15A
34-124 Klecza Górna
3. GALAXIA KWE
www
Galmet Sp. z o.o. Sp. K.
Ul. Raciborska 36
48-100 Głubczyce
4. KLIMOSZ LE 20
www
KLIMOSZ Sp. z o.o.
Ul. Zjednoczenia 6
43-250 Pawłowice
Tabela 2. Konkurs TOPTEN 2016 - kotły o mocy mniejszej i równej 25 kW z automatycznym załadunkiem stałym biopaliwem.
 
Lp. Nazwa własne kotła Producent  
 
1. EEI Pellets 24 kW
www
P.P.H. KOSTRZEWA SP. J.
Ul. Przemysłowa 1
11-500 Giżycko
 
2. EEI Pellets 16 kW
www
P.P.H. KOSTRZEWA SP. J.
Ul. Przemysłowa 1
11-500 Giżycko
 
3. HT DasPell Lux GL 20
www
HEIZTECHNIK Przedsiębiorstwo Produkcyjne Heiztechnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K
Ul. Drogowców 7
83-250 Skarszewy
 
4. HT DasPell GL 20
www
HEIZTECHNIK Przedsiębiorstwo Produkcyjne Heiztechnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K
Ul. Drogowców 7
83-250 Skarszewy
 
5. Sigma Ekopell 20
www
DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Ul. Solec 24/253, 00-403 Warszawa
Zakład produkcyjny:
Ruda Strawczyńska 103A, 26-067 Strawczyn
 
6. SAS BIO SOLID 14 kW
www
Zakład Metalowo-Kotlarski SAS
Owczary, Ul. Przemysłowa  3
28-100 Busko-Zdrój
 
7. Bioslim 20
www
DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Ul. Solec 24/253, 00-403 Warszawa
Zakład produkcyjny:
Ruda Strawczyńska 103A, 26-067 Strawczyn
 
8. Bioslim 10
www
DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Ul. Solec 24/253, 00-403 Warszawa
Zakład produkcyjny:
Ruda Strawczyńska 103A, 26-067 Strawczyn
 
 
Tabela 3. Lista kotłów grzewczych na paliwa stałe o mocy mniejszej i równej 25 kW spełniających wymagania klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012,  w kategorii kotły z ręcznym załadunkiem stałym paliwem kopalnym.
 
Lp. Nazwa własna kotła Producent
1. 2. 3.
1. MPM DS 14*
www
MPM Projekt Marcin Nykiel
37-565 Roźwienica 111
*Kocioł MPM DS. 14 firmy MPM Projekt Marcin Nykiel spełnia wymogi klasy 5 zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 w zakresie granicznych wartości emisji zanieczyszczeń.
 
 
Tabela 4. Lista kotłów grzewczych na paliwa stałe o mocy mniejszej i równej 25 kW spełniających wymagania klasy 5 wg normy PN EN 303-5:2012, w kategorii kotły z automatycznym załadunkiem stałym paliwem kopalnym.
 
Lp. Nazwa własna kotła Producent
1. 2. 3.
1. Sigma 16
www
DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Ul. Solec 24/253
00-403 Warszawa
Zakład produkcyjny:
Ruda Strawczyńska 103A
26-067 Strawczyn
2. Sigma 20
www
3. Sigma 24
www
4. Sigma Uni 16
www
5. Sigma Uni 20
www
6. Sigma Uni 24
www
7. GALAXIA KWE 22
www
Galmet Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Raciborska 36
48-100 Głubczyce
8. HT EKO GL 20
www
HEIZTECHNIK
Przedsiębiorstwo Produkcyjne Heiztechnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
Ul. Drogowców 7
83-250 Skarszewy
9. Q EKO GL 20
www
10. KLIMOSZ LE 20 opalany węglem brunatnym
www
KLIMOSZ Sp. z o.o.
Ul. Zjednoczenia 6
43-250 Pawłowice
11. KLIMOSZ LE 20 opalany węglem kamiennym
www
12. SZTOKER V 20
www
KOMIZ
Ul. Lenartowicka 39
63-300 Pleszew
13. SEKO MAXX LE 14
www
Kotły Centralnego Ogrzewania SEKO
Ul. Transportowców 12
39-200 Dębica
14. Kocioł V7 20 kW
www
MCE Małopolskie Centrum Ekologiczne S.C.
Klecza Dolna 15A
34-124 Klecza Górna
15. ECOMATIX 19 kW
www
PPHU KOŁTON S.C.
Wojciech Kołton, Krzysztof Kołton
Orawka 149A
34-480 Jabłonka
16. KWMP2 CERAMIC Green Line 25 kW
www
PPUH "KOTREM" Stefan Piątkowski
ul. Szkolna 115/117
42-100 Kłobuck
17. Kocioł EPV (EP 5) 14 kW
www
PROTECH Sp. z o.o.
Ul. R. Rybarskiego 1
32-640 Zator
18. CORTINA 22
www
Rakoczy Stal Sp. z o.o.
Ul. K. Mireckiego 5
37-450 Stalowa Wola
19. ISKRA EKO 17
www
Spółdzielnia Produkcji i Usług ZGODA WIEPRZ
ul. Pogodna 9 k/Andrychowa
34-122 Wieprz
20. ISKRA PLUS EKO 17
www
21. BIO-WULKAN LUX
www
Zakład Kotlarsko-Ślusarski Ryszard Wojciechowski
Ul. Dębniki 13
41-260 Sławków
22. SAS EFEKT 14 kW
www
Zakład Metalowo-Kotlarski SAS
Owczary, ul. Przemysłowa 3
28-100 Busko Zdrój
23. SAS EFEKT 17 kW
www
24. SAS EFEKT 23 kW
www
25. SAS SOLID 14 kW
www
26. SAS SOLID 19 kW
www
27. SAS SOLID 25 kW
www
 
Tabela 5. Lista kotłów grzewczych na paliwa stałe o mocy mniejszej i równej 25 kW spełniających wymagania klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012, w kategorii kotły z ręcznym załadunkiem stałym biopaliwem.
 
Lp. Nazwa własna kotła Producent
1. 2. 3.
1. Sigma 20
www
CWD Spółka z o.o.
Orlicz-Dreszera 14
Kozerki
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Tabela 6. Lista kotłów grzewczych na paliwa stałe o mocy mniejszej i równej 25 kW spełniających wymagania klasy 5 wg normy PN EN 303-5:2012, w kategorii kotły z automatycznym załadunkiem stałym biopaliwem.
 
Lp. Nazwa własne kotła Producent
1. 2. 3.
1. BioSlim 10
www
DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Ul. Solec 24/253
00-403 Warszawa
Zakład produkcyjny:
Ruda Strawczyńska 103A
26-067 Strawczyn
2. BioSlim 15
www
3. BioSlim 20
www
4. Defro Kompakt Ekopell 16
www
5. Defro Kompakt Ekopell 22
www
6. Sigma Ekopell 12
www
7. Sigma Ekopell 16
www
8. Sigma Ekopell 20
www
9. HT DasPell GL 20
www
HEIZTECHNIK
Przedsiębiorstwo Produkcyjne Heiztechnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
Ul. Drogowców 7
83-250 Skarszewy
10. HT DasPell LuxGL 20
www
11. EEI Pellets 16
www
P.P.H. KOSTRZEWA SP. J.
Ul. Suwalska 32 a
11-500 Giżycko
12. EEI Pellets 24
www
13. BIO PELLMAX 16 kW
www
PPHU KOŁTON S.C.
Wojciech Kołton, Krzysztof Kołton
Orawka 149A, 34-480 Jabłonka
14. PIK 14 kW PROTECH Sp. z o.o.
Ul. R. Rybarskiego 1
32-640 Zator
15. Logano S181-15
www
Robert Bosch Sp. z o.o.
Ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
16. Compact Pel-let 20
www
TANIE OGRZEWANIE.PL A. SAWICKA, R.CICHEWICZ SPÓŁKA JAWNA
ul. Rzemieślnicza 11
09-100 Płońsk
17. SAS BIO SOLID 14 kW
www
Zakład Metalowo-Kotlarski SAS
Owczary, ul. Przemysłowa 3
28-100 Busko Zdrój
18. SAS BIO SOLID 19 kW
www
19. SAS BIO SOLID 25 kW
www
20. SAS BIO EFEKT 14 kW
www
21. SAS BIO EFEKT 17 kW
www
22. SAS BIO EFEKT 23 kW
www