O "Czystych, innowacyjnych technologiach"

           

  W dniu 11 grudnia 2018 r., w Pawilonie polskim, znajdującym się w strefie ONZ COP24, odbyła się konferencja nt. Działania, finansowanie, tchnologie dla czystego powietrza, zorganizowana przez Ministerstwo Środowiska oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

  Konferencja podzielona była na trzy panele:
  • Działania na rzecz poprawy jakości powietrza.
  • Finansowanie działań na rzecz poprawy jakości powietrza.
  • Czyste, innowacyjne technologie.
  W panelu nt. Czyste, innowacyjne technlogie Polską Izbę Ekologii reprezentowała dr inż. Krystyna Kubica - Ekspert PIE ds. ochrony powietrza i spalania paliw.
 
  Dr inż. Krystyna Kubica przedstawiła temat Czyste spalanie paliw stałych – polskie kotły małej mocy w aspekcie Rozporządzenia KE UE 2015/1189 w/s ekoprojektu.