O Polskiej Izbie Ekologii

Polska Izba Ekologii powstała w 1999 roku w Katowicach z inicjatywy Adama Graczyńskiego, ówczesnego dyrektora Głównego Instytutu Górnictwa oraz Czesława Śleziaka, pełniącego w tym czasie funkcję przewodniczącego Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Nie powinien dziwić fakt, że powołano ją do życia właśnie w tym regionie Polski. To tutaj przecież wieloletnia koncentracja przemysłu ciężkiego spowodowała wyjątkową degradację środowiska naturalnego. Pod koniec lat 90. ubiegłego wieku mieliśmy już jednak świadomość, że trzeba podjąć działania potrzebne dla zmiany i poprawy tego stanu rzeczy, a i ekologia stawała się coraz ważniejszą sferą gospodarki. Jednak od początku wiadomo też było, że ta nowa organizacja samorządu gospodarczego - aby była skuteczna - musi mieć zasięg ogólnopolski.

Dobrze pamiętam spotkanie założycielskie PIE. Przybyło na nie około 100 osób, reprezentujących praktycznie wszystkie branże, świat nauki, media. I nie zastanawiano się wtedy nad sensem powstania Izby, a dyskutowano przede wszystkim o skutecznych formach jej funkcjonowania.

Celem Polskiej Izby Ekologii było - i nadal jest – reprezentowanie zrzeszonych w niej podmiotów w działalności na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Naszymi członkami są dzisiaj zarówno duże przedsiębiorstwa z górnictwa i energetyki zawodowej, jak i jednoosobowe firmy, instytuty naukowo-badawcze, uczelnie. Wszyscy są dla nas tak samo ważni.

Swoją misję oraz statutowe zadania realizujemy poprzez działalność organizacyjną, edukacyjną, legislacyjną i wydawniczą. Izba – zgodnie z potrzebami naszych członków - konsultuje też i przekazuje władzom różnego szczebla wnioski, opinie i postulaty, co zdecydowanie ułatwia dotarcie do ośrodków decyzyjnych. Daje to niewątpliwie zrzeszonym w PIE podmiotom większą siłę przebicia i tym samym stwarza lepsze warunki do gospodarowania.

Jako przykład niechaj posłuży nasza współpraca z Mondi Świecie S.A. oraz Polimer Inno Tech Sp. z o.o., budującymi w Polsce nowoczesny i skuteczny system gospodarki odpadami opakowaniowymi.

Polska Izba Ekologii działa już 21 lat. Na ich przestrzeni bywały również trudne chwile… Jednak osiągnęliśmy sukces, bo nadal jesteśmy i działamy, a wielu innym organizacjom pozarządowym to się, niestety, nie udało.

Na pewno mamy jeszcze wiele do zrobienia. Musimy się uczyć i doskonalić z pożytkiem dla naszych członków, bo przecież jesteśmy silni ich siłą.
 
Grzegorz Pasieka,
Prezes Zarządu Polskiej Izby Ekologii
Czytaj więcej

Aktualności

Newsletter