Lista ekspertów

 
Zgodnie z "Regulaminem powoływania, weryfikacji i odwoływania ekspertów Polskiej Izby Ekologii" Rada PIE powołała zespół roboczy ds. weryfikacji prac ekspertów PIE za okres 2009-2012.
Po pozytywnym zweryfikowaniu przez zespół roboczy, Rada Izby zatwierdziła ekspertów.


Na dzień 20.01.2020 r. Izba współpracuje z 64 ekspertami.


I. Gospodarka wodno-ściekowa
 1. prof. dr hab. inż. Jan SUSCHKA
 2. prof. dr hab. inż. Tadeusz KOWALSKI
 3. dr inż. Łucja FUKAS-PŁONKA 
 4. mgr inż. Wojciech JELONEK (więcej...)
 5. inż. Jakub KRAWCZYK (więcej...)
 6. dr inż. Izabela PŁONKA (więcej...)
 7. dr inż. Mirosław NOWAK
II. Ochrona powietrza
 1. inż. Leszek ZAJĄCZKOWSKI (więcej...)
 2. mgr inż. Kazimierz KOZIMOR (wiecej...)
 3. dr inż. Krystyna KUBICA (więcej...)
 4. mgr inż. Roman BEREŚ (więcej...)
 5. mgr inż. Tadeusz HUDYMA
 6. mgr inż. Katarzyna WITKOWSKA (więcej...)
 7. dr hab inż. Jarosław ZUWAŁA (więcej ...)
 8. dr inż. Katarzyna MATUSZEK (więcej ...)
 9. dr inż. Robert KUBICA (więcej...)
 10. mgr Wojciech GŁÓWKOWSKI (więcej...)
III. Ochrona przed hałasem i wibracjami
 1. dr inż. Radosław KUCHARSKI
 2. dr inż. Jan SIKORA
 3. mgr Marcin Piotr NOWAK (więcej...)
IV. Gospodarka odpadami
 1. doc. dr Lidia SIEJA (więcej...)
 2. prof. dr hab. inż. Janusz W.WANDRASZ (więcej...)
 3. mgr Krzysztof TYRAŁA (wiecej...)
 4. prof. dr hab inż. Janusz Aleksander HERMANN
 5. dr inż . Aleksander SOBOLEWSKI
 6. prof. dr hab. Włodzimierz URBANIAK
 7. inż. Tadeusz WOLNY (więcej...)
 8. prof. dr hab. Zbigniew PALUSZAK
 9. inż. Wincenty ROGACKI
 10. dr Tomasz Doniecki (więcej...)
 11. prof. zw.dr hab.inż. Wiesław KOZIOŁ (więcej...)
 12. dr inż. Łucja FUKAS-PŁONKA
 13. dr inż. Ryszard WASIELEWSKI (więcej...)
 14. dr inż. Jurand BIEŃ (więcej...)
 15. dr inż. Krzysztof CZYŻ (więcej...)
V. Ochrona przyrody
 1. dr Jadwiga SIENKIEWICZ
 2. prof. dr hab. Zbigniew WITKOWSKI
 3. mgr inż. Zofia de MEZER-UCIECHOWSKA (więcej...)
 4. inż. Edmund STECKIEWICZ (więcej...)
 5. dr hab. Małgorzata GRODZIŃSKA-JURCZAK (więcej...)
 6. dr hab. inż. Marcin WOCH (więcej...)
VI. Raporty w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
 1. prof. dr hab. inż. Ryszard JANIKOWSKI
 2. mgr Krzysztof TYRAŁA (więcej...)
 3. inż. Leszek ZAJĄCZKOWSKI (więcej...)
 4. prof.zw. dr hab. Wiesław BARABASZ
 5. dr inż. Janusz FABER
 6. dr inż. Katarzyna KROMKA
 7. mgr inż. Kazimierz KOZIMOR (wiecej...)
 8. mgr Paweł JANCZARSKI
 9. mgr inż. Andrzej DŁUGOSZ
 10. dr Dariusz CICHOŃ (więcej...)
 11. mgr inż. Katarzyna WITKOWSKA (więcej ...)
 12. mgr Karol Stanisław PAWELCZYK (więcej...) 
 13. mgr Marcin Piotr NOWAK (więcej...)
 14. mgr inż. Wiktor KOLEŚNIAK (więcej...)
 15. mgr Adrianna PRZYŁUSKA (więcej...)
 16. mgr Ewa BRZOZOWSKA (więcej...)
VII. Prawo ochrony środowiska
 1. dr. Jerzy JENDROŚKA
 2. prof. dr hab. Marek GÓRSKI
 3. dr Adam ERECHEMLA (więcej...)
 4. mgr Jędrzej KLATKA (wiecej...)
 5. mgr inż. Katarzyna WITKOWSKA (więcej...)
 6. mgr inż. Joanna NAWROCKA (więcej...)
 7. Michał KUŹNIAK (więcej...)