COP24

              
 

Czym jest Szczyt Klimatyczny?

  Szczyty klimatyczne ONZ, czyli tzw. COP (Conference of the Parties) to globalne konferencje, podczas których negocjowane są działania na rzecz polityki klimatycznej. Polska dwukrotnie była ich gospodarzem - w 2008 r. w Poznaniu i w 2013 r. w Warszawie.

  W dniach 2-14 grudnia 2018 r. Szczyt Klimatyczny odbył się w Katowicach. W kwietniu 2017 r. delegaci misji technicznej ONZ odwiedzający stolicę Górnego Śląska, docenili miasto za bardzo dobre przygotowanie do organizacji wydarzenia, w tym spełniającą wysokie wymagania infrastrukturę.

  W ramach tegorocznego szczytu odbyły się:
  • 24. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP24),
  • 14. Spotkanie Stron Protokołu z Kioto (CMP 14),
  • Konferencja sygnatariuszy Porozumienia Paryskiego (CMA 1),
  • liczne wydarzenia towarzyszące odbywające się poza strefą ONZ, w których uczestniczy Polska Izba Ekologii.
  W wydarzeniu uczestniczyło ok. 20 tysięcy osób ze 190 krajów, w tym politycy, reprezentanci organizacji pozarządowych oraz środowisk naukowych i sfery biznesu (http://cop24.katowice.eu/pl/).

  Obecność Polskiej Izby Ekologii podczas Szczytu Klimatycznego COP24

  Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice, zaprosił PIE do włączenia się w organizację wydarzeń odbywających się poza strefą ONZ, towarzyszących Szczytowi Klimatycznemu w Katowicach, tzw. side events.
  Izba wyraziła swoją gotowość do współpracy. Jako organizacja mająca znaczący udział w podejmowaniu problemów ochrony powietrza w kontekście zmian klimatu, zobowiązała się do zrealizowania szeregu działań (http://www.pie.pl/aktualnosci/wspolpraca-pie-z-miastem-katowice-w-ramach-side-event-towarzyszacych-szczytowi-k.html).

Podziękowania za udział w Szczycie Klimatycznym od Prezydenta Miasta Katowic


Więcej informacji o COP24 na stronach internetowych:


Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu:
https://unfccc.int/process-and-meetings/parties-non-party-stakeholders/non-party-stakeholders/participation-and-engagement-in-the-katowice-climate-change-conference-december-2018-cop-24

Ministerstwa Środowiska:
https://www.mos.gov.pl/cop24/
http://cop24.gov.pl/

Miasta Katowice:
http://cop24.katowice.eu/

oraz
Twitter COP24:

https://twitter.com/cop24