"Ekologia"


Od 2008 roku, czasopismo „EKOLOGIA” wydawane jest przez Polską Izbę Ekologii. Kwartalnik „Ekologia” to nowoczesne pismo branżowe z silną pozycją na rynku typu business to business, na łamach którego prezentowane są wydarzenia bieżące z zakresu prowadzonych badań, wdrażanych nowoczesnych technologii.
„Ekologia” przedstawia analizy i informacje finansowe, wskazuje źródła pozyskania funduszy na realizację przedsięwzięć proekologicznych. Prezentuje zmiany regulacji prawnych zarówno polskiego, jak i europejskiego ustawodawstwa. 


Rada Programowa:

 • dr hab. inż. Jurand Bień (Przewodniczący Rady Programowej) – prof. Politechniki Częstochowskiej
 • prof. dr hab. Genowefa Grabowska – Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Adam Jabłoński, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Marek Jabłoński, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • dr Jerzy Kopyczok
 • dr inż. Krystyna Kubica – Ekspert PIE
 • dr hab. Magdalena Ligus – prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • dr hab. Andrzej Misiołek – prof. Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
 • dr hab. Edyta Sierka – prof. Uniwersytetu Śląskiego
 • dr hab. inż. Jan Skowronek
 • prof. dr hab. Krzysztof Szamałek – Uniwersytet Warszawski
 • prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Szlęk – Politechnika Śląska
 • prof. zw. dr hab. Lech Witkowski - Akademia Pomorska w Słupsku

Zapraszamy do kontynuowania współpracy w zakresie publikowania artykułów merytorycznych przybliżających informacje związane z branżą. Ta popularna forma promocji pozwala na skuteczne dotarcie do większości uczestników rynku: Wydziałów Ochrony Środowiska Miast i Gmin oraz administracji terytorialnej zajmujących się ochroną środowiska, firm specjalistycznych, bazy naukowej oraz czytelników bibliotek uczelni wyższych w całym kraju.

Ewelina Sygulska - Redaktor Naczelny

 

Spis treści:

EkoRozmowa
Przed nami nowe wyzwania str. 5

Fakty i wydarzenia
Ekolaury w dobie pandemii str. 9

Ekolaury 2020
Urząd Miejski w Białymstoku str.14
SUEZ Polska Sp. z o.o. str. 16
Urząd Miejski w Bielsku-Białej str. 17
Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych str. 19
Krośnieńskie Przedsiębiostwo Wodociągowo-Komunalne Sp. z o.o. str. 20
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy str. 21

Fakty i wydarzenia
Zielone czeki rozdane str. 23
Chroni i edukuje str. 25
Wiadomości str. 28

Prawo i finanse
Ważny krok w walce ze smogiem str. 29
Jeden cel, wiele problemów str. 31
Rosnąca efektywność inwestycji fotowoltaicznych str. 35
Strefy czystego transportu w projekcie nowelizacji ustawy o elektromobliności i paliwach alternatywnych str. 38
Analizy, opracowania i raporty branżowe str. 40

Badania i technologie
To już nie jest "waga piórkowa" str. 44

Prezentacje i współpraca
Zielona Energia zasili polską naukę str. 47
Przygody Mieci i imPETa! - rusza ogólnopolski konkurs edukacyjny dla przedszkoli str. 49
Co nowego u bohaterów Wakacji Dnia bez Śmiecenia? str. 50 
 

Archiwalne numery Ekologii (zobacz...) 

Recenzje "Ekologii":
(PDF do pobrania)