Kwartalnik "Ekologia"


 
  Od 2008 r. Polska Izba Ekologii jest wydawcą kwartalnika Ekologia – nowoczesnego pisma branżowego z silną pozycją na rynku typu business to business, na łamach którego prezentowane są wydarzenia bieżące z zakresu prowadzonych badań, wdrażanych nowoczesnych technologii.
  Ekologia przedstawia analizy i informacje finansowe, wskazuje źródła pozyskania funduszy na realizację przedsięwzięć proekologicznych. Prezentuje zmiany regulacji prawnych zarówno polskiego, jak i europejskiego ustawodawstwa. 

  Numer 4/88/2018 kwartalnika Ekologia został poświęcony problemom zmian klimatycznych, omawianych podczas Szczytu Klimatycznego COP24.
 
Spis treści:

EkoRozmowa
Klimatyczne wyzwania str. 6

Fakty i wydarzenia
Nauka o klimacie str. 10
Preludium do Szczytu str. 12
Kluczem do sukcesu są ludzie str. 16
Dyskusja o wodzie str. 17
Katowice najbardziej ekologicznym miastem w Polsce str. 18
Katowice gospodarzem Szczytu Klimatycznego ONZ str. 19
Czyste powietrze w trosce o zdrowie, klimat i środowisko str. 20
Wiadomości str. 21
Nowoczesne technologie i procesy ochrony powietrza wciąż bardzo potrzebne str. 22

Prawo i finanse
Dylematy i nadzieje str. 24
Klimatyczny pacer od Kioto do Katowic... str. 27
Kilka uwag na temat zasad przyznawania pomocy w ramach programu Czyste powietrze str. 30

Badania i technologie
Adaptacja do zmian klimatu str. 32
NIE dla smogu! str. 35
Wiarygodna stacja pomiarowa jakości powietrza str. 37

Prezentacje i współpraca
Scale for Good str. 41
Producers of water and beverages "Act with imPETus!" str. 45
Ekologiczne aspekty działalności HALDEX S.A. dla przemysłu wydobywczego i dla Śląska str. 46
Bank Ochrony Środwiska - ekologia w DNA str. 48
Stawiamy na samowystarczalność str. 50
Gdy hacker zagląda do śmietnika, czyli blockchain w gospodarce odpadami str. 52
 
Archiwalne numery Ekologii:
http://www.ekologia-info.com.pl/content/blogcategory/56/89/