Aktualności

Współpraca PIE z REKOPOL Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
W dniu 15 czerwca 2016 r. Polska Izba Ekologii podpisała umowę o współpracy z
Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie.


  Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. została założona w 2002 roku przez czołowe polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa, w celu realizacji ciążących  na przemyśle obowiązków odzysku i recyklingu opakowań wprowadzanych przez nich na rynek. Obecnie współpracuje z ponad 2 000 przedsiębiorców, których produkty opakowane są w blisko co 3 opakowanie trafiające na polski rynek. Rekopol to lider wśród tego typu podmiotów w Polsce. Realizując obowiązki przedsiębiorców tworzy największy w kraju system zbiórki selektywnej odpadów opakowaniowych – współdziała z 116 firmami gospodarki odpadami, prowadzącymi zbiórkę na terenie 700 gmin.

  Rekopol prowadzi akcje edukacyjne dotyczące selektywnej zbiórki odpadów i świadomych zakupów. Przykładem zaangażowania w tym obszarze jest autorska, ogólnopolska kampania Dzień bez Śmiecenia. Wiele z tych działań podejmowanych jest wspólnie  z przedsiębiorcami, współtworząc i realizując tym samym przedsięwzięcia z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.
 
Jako jedyny podmiot w Polsce Rekopol udziela licencji na znak towarowy „Zielony Punkt”.
 
Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
e-mail: rekopol@rekopol.pl
 www.rekopol.pl
« wróć do listy elementów