Aktualności

Laureaci XIII Międzynarodowych Targów i Konkursu Wynalazców i Innowacji INTARG 2020 ONLINE

 
  Tegoroczna 13. edycja Międzynarodowych Targów i Konkursu Wynalazków i Innowacji INTARG® 2020
po raz pierwszy odbywa się w formule online, stwarzającej w związku z trwającym  stanem  zagrożenia  epidemiologicznego unikalną możliwość prezentacji i promocji wynalazków i innowacji na forum międzynarodowym. Niezależnie od nowej formuły, również w tym roku autorzy najlepszych rozwiązań otrzymają cenne referencje w postaci nagród i wyróżnień przyznawanych przez międzynarodowe jury w ramach konkursu INTARG®.

  Główny patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Rozwoju. Międzynarodowymi patronami Targów są: Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Wynalazców IFIA i Światowe Stowarzyszenie Własności Intelektualnej WIIPA. Współgospodarzem wydarzenia jest Miasto Katowice. Głównym partnerem medialnym jest „The Invention Magazine”. Polska Izba Ekologii była partnerem wydarzenia.

  Targi INTARG® mają charakter międzynarodowy i interdyscyplinarny. Stanowią one forum prezentacji wynalazków oraz innowacyjnych wyrobów, technologii i usługi z wielu branż i dziedzin – od medycyny i zdrowia, bezpieczeństwa, IT, po rozwiązania dla różnych gałęzi przemysłu, a także dla życia codziennego. Ich myślą przewodnią jest hasło „Innowacje motorem gospodarki”.

  Targi są więc narzędziem promocji nowatorskich rozwiązań w celu ich transferu do przemysłu czy też ich komercjalizacji. INTARG® pokazuje, że innowacyjność łączy świat nauki i biznesu oraz służy nam wszystkim, wpływając na poprawę jakości życia, pracy, zdrowia, środowiska naturalnego. INTARG® łączy wiele środowisk, których kluczowym celem jest rozwój w oparciu o innowacje i nowe technologie oraz współpracę nauki z biznesem i przemysłem.
Podsumowanie

  W imprezie uczestniczą przedstawiciele wielu krajów świata.  Wystawcy polscy i zagraniczni reprezentują jednostki sfery nauki (wyższe uczelnie, instytuty badawcze, instytuty PAN, instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz), innowacyjne przedsiębiorstwa produkcyjne. W kategorii „Młody Wynalazca” prezentowane są praktyczne projekty opracowane przez uczniów szkół podstawowych i średnich oraz studentów wyższych uczelni.

Laureatami nagrody Polskiej Izby Ekologii zostali:
  • Konsorcjum: Firma Haller S.A., N-ERGIA Sp. z o.o., Centrum BadawczoWdrożeniowe Polgrafen Sp. z o.o. za Sposób przetwarzania odpadowych folii i folii laminowanych wydzielonych w procesie rozwłókniania z opakowań wielomateriałowych na żywność płynną typu TetraPak.
  • Ebrahim Mokhtari Esfidvajani, Hossein Mokhtari Esfidvajani, Ali Mokhtari Esfidvajani z Iranu za Wind panel Designer with two specific goals on the roofs of houses.

 
Zapraszamy do zapoznania się z:
  • wykazem wynalazków INTARG® 2020, które otrzymały najwyższej rangi nagrody i wyróżnienia (Grand Prix, za najlepszy wynalazek zagraniczny, nagroda przewodniczącego jury, medale platynowe) oraz wyróżnienia patronów, partnerów i delegacji zagranicznych
  • wszystkimi wynalazkami INTARG® 2020 – ich opisem oraz przyznanymi nagrodami i medalami
  • wykazem nagród i dyplomów przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za szczególną aktywność w zakresie promocji polskiej nauki i za wysokiej rangi nagrody uzyskane w związku z prezentacją wynalazków w 2019 roku
  • wynikami konkursu LIDER INNOWACJI® 2020
  • wynikami konkursu Młody Wynalazca 2020
Więcej informacji:
https://www.intarg.haller.pl/« wróć do listy elementów