Aktualności

XXI Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Ekologii

   W dniu 30 czerwca 2020 r. w Hotelu Courtyard by Marriott Katowice City Center odbyło się  XXI Walne Zgromadzenie Zwyczajne Członków Polskiej Izby Ekologii.

   Zatwierdzone zostały sprawozdania Rady i Zarządu PIE oraz Sprawozdanie finansowe PIE za 2019 r.
   Udzielono absolutorium Radzie i Zarządowi PIE za wykonane obowiązki w roku 2019.
   Uchwalono zmiany w Statucie PIE oraz w Regulaminie Rady PIE.
  
  Z uwagi na kończącą się VI kadencję Walne Zgromadzenie Członków PIE uchwaliło, że Rada VII kandecji będzie liczyć 7 osób.

  W wyborach do Rady PIE VII kadencji zostali powołani: 
  1. dr inż. Jan Bondaruk 
  2. dr Przemysław Jura - Wiceprzewodniczący Rady PIE 
  3. Bożena Kania - Sekretarz Rady PIE
  4. Ryszard Łach
  5. Aleksander Marekwia
  6. Edyta Urbaniak-Konik
  7. Jerzy Swatoń - Przewodniczący Rady PIE.
Więcej o Władzach Izby:
http://www.pie.pl/wladze-izby.html

 
 
« wróć do listy elementów