Aktualności

V Forum Pelletu z I Kongresem Biomasy
 
  Polska Izba Ekologii objeła patronatem honorowym V Forum Pelletu połaczone z I Kongresem Biomasy, które odbędzie się 28 września 2020 r., w Hotelu Ossa w Rawie Mazowieckiej.
 
  Forum Pelletu 2020 to najważniejsze wydarzenie dla profesjonalistów branży pelletowej w kraju. Spotkanie adresowane jest do producentów i dystrybutorów pelletu drzewnego, producentów urządzeń grzewczych na pellet (kotły, piecyki, kominki), dostawców maszyn, urządzeń i technologii dla zakładów produkcji pelletu, przedstawicieli zakładów przetwarzających drewno, dostawców surowca, firm certyfikujących biomasę i pellet oraz przedstawicieli stowarzyszeń branżowych. 

Program Forum Pelletu i Kongresu Biomasy

08:30 – 09:30 Rejestracja gości, kawa powitalna

Sesja I Krajowy rynek pelletu
09:45 Otwarcie V Forum Pelletu
10:00 – 10:20 Rynek pelletu w Polsce – podsumowanie aktualnej sytuacji sektora pelletowego (Przedstawiciel Polskiej Rady Pelletu)
10:20 – 10:40 Zmiany na rynku drewna a branża biomasy i pelletu (Rafał Szefler, Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego)
10:40 – 11:00 Zagrożenia dla rynku pelletu (Tomasz Nowak, PPHU Kostrzewa)
11:00 – 11:20  Jeśli nie Włochy, to co? Jak budować krajowy rynek? (Maciej Kosiński, Biomass Media Group)
11:20 – 12:00 Przerwa kawowa i pokaz wybuchów na żywo – Grupa Wolff

Sesja IIPerspektywy rozwoju rynku biomasy w Europie
12:00 – 12:20 Bezpieczeństwo wybuchowe i przeciwpożarowe w zakładach produkcji pelletu (Przedstawiciel firmy Grupa Wolff)
12:20 – 12:40 Potencjał branży biomasowej na Litwie, Łotwie i Estonii (Przedstawiciel firmy Baltpool)
12:40 – 13:00 Potencjał produkcji i eksportu biomasy oraz pelletu na Białorusi (Natalia Skitkowa, Bellesexport)
13:00 – 13:20 BUCE – platforma handlu drewnem i biomasą – prezentacja online (Aliaksei Dykusha, Białoruska Uniwersalna Giełda Towarowa)
13:20 – 13:40 Plantacje roślin energetycznych (Prelegent w trakcie potwierdzania)
13:40 – 14:00 Energetyka zawodowa czy ciepłownictwo – perspektywy dla polskiej branży biomasy (Paweł Jamrożek, EDF Fenice)
14:00 – 15:00 Lunch

Sesja IIIRynek biomasy i pelletu: problemy, zagrożenia, trendy
15:00 – 15:20 Trendy opakowaniowe w branży pelletu (Przedstawiciel firmy Folplast)
15:20 – 15:40 Branża pelletowa a BDO (Janusz Szymańczyk, Boroprojekt)
15:40 – 16:00 Sektor indywidualnych urządzeń na biomasę w dobie wzmożonych działań antysmogowych w Polsce. (Krzysztof Woźniak, „Świat Kominków)
16:00 – 16:20 Certyfikacja biomasy i pelletu (Przedstawiciel Biocontrol)
16:20 – 17:20 Panel dyskusyjny podsumowujący V Forum Pelletu i I Kongres Biomasy z udziałem ekspertów.
17:20 – 18:20 Przerwa kawowa i networking
20:00 Kolacja branżowa

Wszystkich chętnych zapraszamy do rejestracji na WYDARZENIE.

Więcej informacji:
https://magazynbiomasa.pl/forum-pelletu-2020-razem-z-kongresem-biomasy-2020/ « wróć do listy elementów