Aktualności

Relacja z Konferencji "XII Eko Wyzwania" 22.09.2020 r.
   Konferencja XII Eko wyzwania - Jak miasta wspierają mieszkańców, lokalny biznes już za Nami.
Zgromadziła, mimo pandemii, ponad 100 osób, przedstawicieli firm, samorządów i nauki oraz NGO zainteresowanych dyskusją o możliwościach ratowania miast, naszej planety przed zbliżającą się katastrofą ekologiczną. 

  Mottem konferencji będą mocno wybrzmiałe podczas dyskusji słowa prof. dr hab. Szymona Malinowskiego, który powiedział:
Dziś ludzie często mylą wzrost z rozwojem, używając tych słów zamiennie. Żyjemy na małej planecie i nie możemy sobie pozwolić na wzrost w żadnym aspekcie, nie mamy na to miejsca. Ale rozwój jest bardzo ważny i to w nim powinniśmy się doskonalić.
  Konferencja gościła jak zwykle najważniejszych samorządowców z Dolnego Śląska, autorytety w dziedzinie zmiany klimatu, oszczędzania wody oraz zaangażowanych uczestników, tj prezesów i dyrektorów firm, urzędników, szefów instytucji i naukowców.  Wiceprezydent Wrocławia Adam Zawada w swoim wystąpieniu, przybliżył uczestnikom forum, pomysły i działania Wrocławia w kształtowaniu ekologicznych postaw, zarówno w zakresie finansowym, jak i edukacyjnym. Wspomniał o flagowych projektach, takich jak „Złap deszcz” czy „Zmień piec”,
o udostępnianiu kompostowników, zwolnieniu z podatku od nieruchomości podłączonych m.in. do instalacji fotowoltaicznej czy mapie potencjału solarnego, a także o szerokich działaniach edukacyjnych w zakresie zero waste, w ramach kampanii #Wrocław Nie Marnuje..
 
  Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej postawił sprawę bardzo ostro.
”Nie mamy już czasu ani rezerwy na strategię, obmyślanie systemowego działania, teraz trzeba mówić – sprawdzam –Jeśli teraz czegoś nie zrobimy, następnych pokoleń, po prostu nie będzie!”
Prezydent mówił także o uchwale stop plastik w Wałbrzychu, która mimo, że nie poparta niestety przez zarząd województwa to sprawia, że w Wałbrzychu strumień plastiku jest coraz mniejszy. Podkreślał także rolę współpracy samorządów w zakresie dekarbonizacji w regionie wałbrzyskim.

Prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski podkreślał liczne działania miasta Legnica na polu ekologicznym, wśród tych działań na szczególną uwagę zasługują działania Legnicy na rzecz pszczół a także organizowany od kilu lat Dzień Działkowca i Pszczelarza , pro ekologiczny event, który angażuje całe rodziny i przyciąga mieszkańców.
Prezydent Legnicy mówił także: 
"Trzeba skupić się na działaniach, które prowadzą do tego, aby każdy Polak powinien czuć potrzebę ekologicznych działań, musimy pracować nad zmianą świadomości, aby ekologiczne rozważania nie były tylko oczekiwaniem na dofinansowanie”.
  Najwięcej emocji wywołały jak zwykle dyskusje panelowe, w których rozmawialiśmy o wspieraniu ekologicznych postaw przez miasta oraz firmy. Paweł Karpiński, radny Rady Miasta Wrocław oraz przewodniczący Komisji Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska, twierdzi, że samorządy są bardzo istotnym elementem w walce ze zmianami klimatu i w adaptacji do tych negatywnych zmian, ponieważ są blisko ludzi.
Mogą więc działać poprzez inwestycje infrastrukturalne oraz edukować i kształtować właściwe postawy mieszkańców. Jednak zmiany klimatu są procesem globalnym a samorządy działają w zbyt małej skali i w rozproszony sposób.
„Problem zmian klimatu wymaga globalnych działań - koordynacji całej ludzkości na celu, który pozwoli nam przeżyć jako gatunkowi. Ogromną rolę może tu pełnić ONZ, UE ale także liderzy największych religii - w kształtowaniu pro środowiskowych postaw ludzkości”- mówił Karpiński.
 
  W dyskusji wybrzmiało także, że bardzo istotne jest również, aby władze takich krajów jak Polska brały pod uwagę opracowania naukowe i nie negowały istnienia postępującego procesu zmian klimatu.
Jest to szczególnie ważne w kwestii koniecznych zmian prawa krajowego oraz kształtowania polityki surowcowej, energetycznej i transportowej w Polsce. Te zmiany prawno-organizacyjne są również konieczne dla ich skutecznej implementacji przez samorządy, w przypadku których rząd polski sprawia wrażenie, że z nimi walczy w kwestiach klimatycznych zamiast wzmacniać ich działania.

Dr Maciej Zathey rewolucyjnie przekonywał, że nie popiera pojęcia adaptacji miast do zmiany klimatu i że należy iść krok dalej, aby postawić na przeciwdziałania, na obronę a nie tylko adaptację. Chodzi o to, aby mieszkańcy miast mieli świadomości że swoimi decyzjami, wyborami konsumpcyjnymi, preferencjami, mają konkretny wpływ na długość i jakoś życia kolejnych pokoleń na ziemi.
Dyrektor Instytutu Terytorialnego wypowiadał się także na temat m.in. polityki antysmogowej i jej znaczenia dla polityki ochrony klimatu. Prowokacyjnie mówił, na temat paliw kopalnych, energii elektrycznej, produkcji masowej jako narzędziach samozagłady.

  Gościem honorowym konferencji był bohater filmu „Można panikować„ profesor Szymon Malinowski, który zwłaszcza w dyskusji prezentował pomysł karania samorządów i firm ale także obywateli za wszelkie działania, które szkodzą naszej placecie. Jego zdaniem tylko takie radykalne rozwiązanie sprawia, że świat uda się uratować przed katastrofą klimatyczną.

  Gościem specjalnym była także dr Sylwia Horska-Schwarz, która mówiła o roli wody w adaptacji do zmiany klimatu. Doktor zaczęła od uświadomienia nam, że aż 36% wody marnujemy na spłukiwanie toalet, bo korzystamy z nieekonomicznych i nie ekologicznych systemów oraz że zmiany klimatu mają wpływ na cenę pietruszki. Zmiana klimatu to nie tylko susze ale brak śniegu, który powoduje, że w rzekach jest mniej wody.

  Relacja filmowa z Konferencji ekologicznej XII Eko wyzwania:

  Wnioski z XII Eko Wyzwań
Jednym głosem apelowano o konieczności odbetonowania miast i przechowywania wody już w procesie projektowania inwestycji. Z punktu widzenia producentów OZE i elektomobilności konieczne są programy finansujące dla biznesu,  który chce inwestować w ekologiczne rozwiązania. Uczestnicy konferencji wskazywali także na potrzebę stabilnego prawa w branży gospodarki odpadami i wsparcia dla branży. Wszyscy podkreślali dalszą konieczność edukacji ekologicznej oraz wprowadzenia kar za działania na szkodę środowiska. Uczestnicy powtarzali, że musimy przejść od idei do działania... bo będzie za późno na ratowanie świata!


Materiały pokonferencyjne do pobrania:
https://www.ekopraktyczni.pl/materialy-pokonferencyjne

Organizatorem wydarzenia był portal ekopraktyczni.pl

Polska Izba Ekologii objeła wydarzenie patronatem medialnym.

« wróć do listy elementów