Aktualności

Posiedzenie Kapituły 19. edycji Konkursu "Ekolaury PIE 2020"
  W dniu 21 października 2020 r. odbyło się posiedzenie Kapituły 19. edycji Konkursu "Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2020".

  W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, członkowie Kapituły mieli możliwość zdalnego uczestnictwa w spotkaniu. W siedzibie PIE zachowany został obowiązujący reżim sanitarny.

  W posiedzeniu Kapituły udział wzięli:
 • BAKES Maciej – Redaktor, Polskie Radio Katowice;
 • dr hab. inż. BIEŃ Jurand - profesor Politechniki Częstochowskiej;
 • dr inż. FUKAS-PŁONKA Łucja – ekspert PIE ds. Gospodarki wodno-ściekowej;
 • dr inż. KUBICA Krystyna – ekspert PIE ds. Ochrony powietrza;
 • dr hab. LIGUS Magdalena – profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocawiu, Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Finansów Pulicznych;
 • dr hab. MISIOŁEK Andrzej - profesor Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach;
 • PASIEKA Grzegorz – Prezes Zarządu Polskiej Izby Ekologii;
 • dr hab. SIERKA Edyta  –  profesor Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska;
 • dr hab. inż. SKOWRONEK Jan – Ekspert;
 • STAWIANY Wojciech - Ekspert;
 • SWATOŃ Jerzy – Przewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii; 
 • WITKOWSKA Katarzyna – ekspert PIE ds. Ochrony powietrza; ds. Prawo ochrony środowiska.
  Podczas posiedzenia Kapituły zostali wyłonieni Laureaci oraz Wyróżnieni w 19. edycji Konkursu.

  Kryteria i zasady oceny oceny wniosków Konkursowych:
 • uzyskany efekt ekologiczny i społeczny oraz efektywność ekonomiczną,
 • wpływ na środowisko jako całość, ze szczególnym uwzględnieniem ponadregionalnego oddziaływania na środowisko,
 • innowacyjność, nowoczesność, oryginalność,
 • uniwersalność,
 • strukturę finansowania przedsięwzięcia,
 • zasięg możliwego zastosowania (lokalny, regionalny, krajowy, międzynarodowy),
 • udział w programach zarządzania środowiskiem,
 • edukację i współpracę ze społeczeństwem.
  Więcej informacji już wkrótce.
« wróć do listy elementów