Aktualności

Bezpłatne szkolenie WFOŚiGW w Katowicach dla potencjalnych beneficjentów POIiŚ na lata 2014-2020

Zapraszamy do udziału w  bezpłatnym szkoleniu dla potencjalnych beneficjentów
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014- 2020


organizowanym przez

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej
dla działania 1.7

pn. Udzielanie zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 roku

Szkolenie odbędzie się dnia: 23.02.2018 r. w godz.: 9.00-15.00
w obiekcie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego
ul. Jordana 18, 40-043 Katowice
 

  Zgłoszenia udziału prosimy dokonywać w terminie do 19 lutego do godz. 12.00. na adres szkoleniaFE@wfosigw.katowice.pl za pomocą Kart zgłoszenia:
 

UWAGA:
  W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż liczba wolnych miejsc, WFOŚiGW w Katowicach zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby zgłoszonych osób.
  
  Osoba odpowiedzialna za organizację szkolenia ze strony Wojewódzkiego Funduszu: Aleksandra Orłów - tel. 32 60 32 316, e-mail: a.orlow@wfosigw.katowice.pl
« wróć do listy elementów